Saltar al contingut principal

143 — Extracció de minerals per a adobs i productes químics

    Proposta d'etiqueta curta

    Extracció de minerals per a adobs i prod. químics

    Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

    02 Extracció de minerals no energètics