Saltar al contingut principal

156 — Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació de prod. molineria, midons i amilacis

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  19 Productes alimentaris

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  21 Productes alimentaris, begudes i tabac

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  08 Altres productes alimentaris i tabac