Saltar al contingut principal

2052 — Fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics