Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
2310 Coqueries

Proposta d'etiqueta curta

Coqueries

Correspondència amb CNAE-74 (ca)
Codi Descripció
114 Coqueries
Correspondència amb IAE-96 (ca)
Codi Descripció Particions
1*114 Fabricació de carbó de coc 1
Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció
231 Coqueries

Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

14 Refinació de petroli

Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

17 Coqueries i refinació de petroli

Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

01 Productes energètics i refinació de petroli