Saltar al contingut principal

2640 — Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics