Saltar al contingut principal

266 — Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  34 Ciments, pedra i minerals no metàl·lics