Saltar al contingut principal

2821 — Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament