Saltar al contingut principal

2871 — Fabricació de bidons i barrils de ferro o d'acer

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament