Saltar al contingut principal

2872 — Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics