Saltar al contingut principal

2911 — Fabricació de motors i turbines, llevat dels destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament