Saltar al contingut principal

2972 — Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    4 Béns de consum durador