Saltar al contingut principal

3110 — Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament