Saltar al contingut principal

3511 — Construcció i reparació de vaixells (llevat dels d'esbargiment i esport)

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament