Saltar al contingut principal

Aquesta divisió comprèn:

  • L'ensenyament públic i privat de qualsevol nivell o per a qualsevol professió, ja sigui per oral o per escrit, i també per ràdio o televisió.

Comprèn tant l'educació impartida per les diferents institucions del sistema educatiu, en tots els seus nivells com l'ensenyament d'adults, programes d'alfabetització, formació professional en el món del treball, etc.

A cada nivell educatiu s'inclou l'educació especial d'alumnes amb necessitats educatives especials (problemàtiques físiques, psíquiques, etc.).

Aclariment:els nivells i cicles dels quals es fa esment a les notes explicativesd'aquesta divisió són els de la CINE (classificació internacional normalitzada d'educació).

Aquesta divisió comprèn també:

  • Altres centres d'ensenyament, com ara les autoescoles.

Aquesta divisió no comprèn:

  • L'ensenyament de tennis, golf, etc. (vegeu 92).

Proposta d'etiqueta curta

Educació

Correspondència amb IAE-96 (ca)
Codi Descripció Particions
1*93 Educació i investigació 4
2*82 Personal docent de l'ensenyament 1
Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció
80 Educació