Saltar al contingut principal

17150 — Retorciment i preparació de la seda; retorciment i texturació de filaments sintètics i artificials

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El debanatge, el rentatge i el retorciment de la seda.
  • El cardatge i el pentinament dels residus de seda.
  • La fabricació de filatures tipus seda (procés seder), amb seda o fibres sintètiques, artificials o recuperades, independentment de la fibra que predomini en la seva composició, per a teixits, gèneres de punt, etc.
  • La texturació, el retorciment, el plegatge, l'enrotllament i la immersió de filaments sintétics i artificials.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.