Saltar al contingut principal

Aquesta subclasse comprèn:

  • L'estampació (inclosa la termoestampació) de matèries i articles tèxtils que no siguin de producció pròpia, incloses les peces de vestir.

Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'estampació ràpida sobre articles tèxtils (vegeu 52.74).

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CCAE-93 (ca)
Codi Descripció
17302 Estampació de tèxtils
Correspondència amb CNAE-93 REV.1 (es)
Codi Descripció
17302 Estampación de textiles