Saltar al contingut principal

22 — Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

    Proposta d'etiqueta curta

    Edició, arts gràfiques i suports enregistrats

    Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics OCDE 2001 a la qual pertany

    18 Fusta, paper i productes de paper