Saltar al contingut principal

27212 — Producció d'accessoris de tubs de ferro

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'accessoris de ferro fos, de ferro mal·leable i no mal·leable i de juntes d'acer.
  • La fabricació d'accessoris de tubs de ferro en acer emmotllat.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció
  27212 Producció d'accessoris de tubs de ferro