Saltar al contingut principal

27222 — Producció d'accessoris de tubs d'acer

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de juntes d'acer:
   • Reblons plans i reblons amb anells forjats d'acer.
   • Juntes de soldadura d'acer.
   • Juntes de rosca i altres juntes de soldadura d'acer, etc.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció
  27222 Producció d'accessoris de tubs d'acer