Saltar al contingut principal

31100 — Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de motors de corrent altern.
  • La fabricació de generadors de corrent altern.
  • La fabricació de motors universals de corrent altern i continu.
  • La fabricació de motors i generadors de corrent continu.
  • La fabricació de grups electrògens de corrent altern o continu.
  • La fabricació de convertidors elèctrics rotatius o estàtics.
  • La fabricació de transformadors elèctrics.
  • La instal·lació, reparació, manteniment i rebobinatge de motors, generadors i transformadors elèctrics.
  • La fabricació d'aerogeneradors.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de generadors i de motors d'arrencada per a vehicles (vegeu 31.611).
  • La fabricació de vàlvules de díodes (vegeu 32.100).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.