Saltar al contingut principal

80421 — Formació per a adults i formació professional ocupacional i contínua

  Aquesta subclasse comprèn:

  • L'educació d'adults.
  • La formació professional ocupacional, per a ocupats i desocupats, impartida tant per l'Administració com per empreses privades, com per exemple la formació en escoles taller, granges escola, tallers ocupacionals i tallers d'ocupació.
  • La formació contínua.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La instrucció impartida mitjançant programes de ràdio i televisió o per correspondència (vegeu 80.423).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.