Saltar al contingut principal

244 — Indústries de la pedra natural

  Serrat, tallament, poliment, repicatge, etc. de les roques ornamentals fora de la pedrera, que poden ser utilitzades en construcció, en monuments decoratius, funeraris i escultòrics; s'entén, per aquestes roques, marbrers , granits, basalts, serpentines, calcàries, gresos, pissarra, alabastres i qualsevol altre tipus de roca que compleixi la finalitat exposada.

  Descendents
  Codi Descripció
  2440 Indústries de la pedra natural
  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció
  267 Indústries de la pedra

  Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

  07 Ciments, pedra natural i abrasius