Saltar al contingut principal

249 — Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA

  Fabricació de productes minerals no metàl·lics no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Indústries de productes minerals no metàl·lics" ( 24), com ara productes en amiant, grafit, mica, asfalt, etc.

  No s'hi inclou la fabricació de productes d'amiantociment (243.2), ni la fabricació d'electrodes (346).

  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció Particions
  268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos 3

  Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

  07 Ciments, pedra natural i abrasius