Saltar al contingut principal

330 — Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)

    Construcció de màquines d'escriure, estenotípia i similars; calculadores, sumadores, màquines comptables, caixes registradores i similars; copiadores i reproductores de documents (llevat fotocopiadores); perforadores, verificadores i classificadores de fitxes, equips per al procés electrònic de dades, inclosa la seva instal·lació; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquestes màquines i la seva reparació.

    No s'hi inclou la construcció de fotocopiadores (393), ni la reparació de màquines d'escriure i similars en tallers especialitzats i independents ( 679).

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    16 Maquinària d'oficina i instruments