Saltar al contingut principal

354 — Fabricació de components electrònics i circuits integrats

    Fabricació (independent de la construcció d'aparells i equips) de vàlvules electròniques (d'emissió, oscil·ladors, etc.), tubs de raigs catòdics, de raig X i altres tubs electrònics i semiconductors, circuits integrats i altres components electrònics per a tota mena d'aparells i equips.

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    19 Material electrònic