Saltar al contingut principal

463 — Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció

    Fabricació o fabricació i col·locació conjunta de portes, finestres, tanques, marcs, estructures prefabricades i altres peces de fusta per a la construcció (fusteria de taller), la de pàrquets, empostissats, motlluratge , etc. (fusteria mecànica); també fabricació de persianes de fusta, mampares, etc.

    No s'hi inclou la col·locació d'aquestes peces i estructures quan no es realitza conjuntament amb la fabricació (504).

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    35 Fusta, suro i mobles de fusta