Saltar al contingut principal

711 — Transport ferroviari per via normal

  Transport ferroviari de viatgers i mercaderies per via d'ample igual o superior a 1,435m. i les instal·lacions i establiments necessaris per a aquesta activitat.

  No s'hi inclou les xarxes que serveixen totalment o principalment a una sola població urbana (721.1), els grans tallers de reparació de les empreses de ferrocarrils (381), les grans reparacions de material fix (503) , l'explotació de vagons-llit i vagons-restaurant (669.1), els establiments d'empreses de ferrocarrils que exploten línies regulars d'autobusos (722), ni el lloguer de vagons i contenidors per al transport de mercaderies per ferrocarril (855).

  Descendents
  Codi Descripció
  7110 Transport ferroviari per via normal
  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció Particions
  601 Transport per ferrocarril 2
  632 Altres activitats afins al transport 4
  Correspondència amb NACE-70 (ca)
  Codi Descripció
  710 Ferrocarril
  Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
  Codi Descripció
  711 Transport terrestre