Saltar al contingut principal

812 — Banca comercial i mixta

  Finança, és a dir, recull, transforma i reparteix recursos financers i, en una part important, té constituïdes obligacions amb els seus clients per dipòsits a la vista transferibles.

  S'hi inclou també les institucions centrals de la banca comercial i mixta, encara que una part important de les seves obligacions no sigui constituïda per dipòsits a la vista transferibles i per les seves seccions d'estalvi.

  No s'hi inclou els bancs industrials i de negocis (813).

  Descendents
  Codi Descripció
  8120 Banca comercial i mixta
  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció Particions
  651 Mediació monetària 5
  Correspondència amb NACE-70 (ca)
  Codi Descripció
  812 Altres institucions monetàries
  Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
  Codi Descripció
  810 Establiments financers