Saltar al contingut principal

834 — Agents de la propietat immobiliària

  Intervenen com a intermediaris en la compra, venda o arrendament de terrenys, compra, venda, construcció i arrendament d'immobles o parts d'immobles, no assumeixen riscs propis i operen per compte d'altri. Es classifiquen aquí, entre altres, els agents de la propietat immobiliària, les agències d'arrendament de finques, els administradors de finques, etc.

  No s'hi inclou l'arrendament d'immobles propis (agrupació 86).

  Descendents
  Codi Descripció
  8340 Agents de la propietat immobiliària
  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció
  703 Activitats immobiliàries per compte d'altri
  Correspondència amb NACE-70 (ca)
  Codi Descripció
  834 Agents de la propietat immobiliària
  Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
  Codi Descripció
  831 Béns immobles