Saltar al contingut principal

Entitats gestores de la Seguretat Social i els seus serveis administratius.

S'hi inclou aquí l'Institut Nacional de Previsió, les mutualitats laborals del règim general de la Seguretat Social i les entitats d'estructura mutualista del règim especial de la Seguretat Social (mutualitat agrària, treballadors del mar, mutualitat domèstica, etc.).

No s'hi inclou l'assistència sanitària de la Seguretat Social (941 i 942).

Descendents
Codi Descripció
9170 Seguretat Social
Correspondència amb CCAE-93 (ca)
Codi Descripció
753 Seguretat Social obligatòria
Correspondència amb NACE-70 (ca)
Codi Descripció
919 Seguretat Social obligatòria
Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
Codi Descripció
910 Administració pública i defensa