Saltar al contingut principal

6540 — Servicios de comedor y bar en centros de trabajo, comedores de estudiantes y militares

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

    Correspondència amb CNAE-93 (es)
    Codi Descripció
    55510 Comedores colectivos