Saltar al contingut principal

Proposta d'etiqueta curta

Hostelería

Correspondència amb CNAE-93 (es)
Codi Descripció Particions
55 Hostelería 3
Correspondència amb NACE-70 (es)
Codi Descripció
66 Restaurantes y hostelería
Correspondència amb CIIU-REV.2 (es)
Codi Descripció
63 Restaurantes y hoteles

Rúbrica de l’agregació 24 classes a la qual pertany

16 Restaurantes, cafés y hostelería