Saltar al contingut principal

268 — Fabricación de productos minerales no metálicos diversos

    Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

    16 Productos minerales no metálicos

    Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

    15 Otros productos minerales no metálicos