Saltar al contingut principal

332 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials

    Rúbrica de l’agregació 4 grups industrials a la qual pertany

    2 Indústries de béns de capital

    Rúbrica de l’agregació 5 grups industrials a la qual pertany

    3 Indústries de béns de capital