Saltar al contingut principal

3320 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.