Saltar al contingut principal

1326 — Directors de serveis d'educació

  Els directors de serveis d'educació planifiquen, dirigeixen i coordinen els aspectes educatius i administratius dels serveis d'educació, els centres d'ensenyament primari i secundari, les facultats i altres institucions docents.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Determinar els programes educatius en el marc establert en cada cas per les autoritats educatives i els òrgans directius.
  • Aplicar sistemes i procediments per tal de supervisar el rendiment escolar i les matriculacions d'alumnes.
  • Dirigir les activitats administratives i de secretaria relatives a l'admissió d'alumnes i a la prestació dels serveis educatius.
  • Controlar activitats administratives com ara la planificació pressupostària, la preparació d'informes i l'assumpció de despeses per raó de subministraments, equips i serveis.
  • Assumir el lideratge i l'orientació del personal docent, acadèmic i administratiu i dels alumnes.
  • Avaluar la tasca dels professors tot visitant les aules, observant els mètodes docents, revisant els objectius formatius i examinant els materials didàctics.
  • Promoure el programa educatiu i representar el servei o la institució en la comunitat en sentit més ampli.
  • Supervisar el manteniment de les instal·lacions educatives.
  • Elaborar i aplicar un codi disciplinari per tal de crear un entorn segur i favorable per als alumnes i els professors.
  • Organitzar i aplicar mètodes per a la captació addicional de fons conjuntament amb els pares i amb els grups de la comunitat i els patrocinadors.
  • Controlar la selecció, formació i supervisió del personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Degans de facultats
  • Directors de centres de formació professional
  • Directors de centres de primària
  • Directors de centres de secundària
  • Directors de centres educatius
  • Directors de serveis d'educació
  • Director d'estudis d'ensenyament secundari
  • Director d'estudis d'ensenyament primari
  • Director d'estudis d'ensenyament superior

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors de centres d'atenció infantil fora del sistema educatiu (vegeu 1322)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors serveis educació

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  1345 Directors de serveis d'educació
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  1326 Directores de servicios de educación
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1345 Education managers