Saltar al contingut principal

4222 — Codificadors i correctors d'impremta

  Els codificadors i correctors d'impremta transcriuen i codifiquen informació: verifiquen i corregeixen proves i exerceixen altres tasques administratives semblants.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Transcriure i codificar informació, classificar informació a l'efecte del seu tractament informatitzat.
  • Classificar formularis i marcar-los amb números d'identificació.
  • Classificar documents per a l'arxivament o agrupar pàgines.
  • Escriure adreces a mà en circulars i sobres.
  • Acarar amb els originals les proves d'impremta i materials relacionats i corregir o assenyalar els errors d'acord amb una sèrie de signes establerts.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Codificadors de dades
  • Correctors de proves d'impremta

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Codificadors i correctors impremta

  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  4222 Codificadores y correctores de imprenta
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  4413 Coding, proof-reading and related clerks