Saltar al contingut principal

Els guixaires instal·len, mantenen i reparen envans i arrebossen murs i sostres d'edificis i els decoren amb adorns o revestiments d'escaiola en interiors i exteriors d'estructures.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Mesurar, marcar i col·locar plafons decoratius, adorns i cornises d'escaiola.
  • Preparar i col·locar adorns d'escaiola en les parets i sostres dels edificis.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Guixaires
  • Modelistes d'escaiola de la construcció

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Aplicadors de revestiments de pasta i morter (vegeu 7212)
  • Estucadors (vegeu 7212)
  • Guixaires adreçadors (vegeu 7212)

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Guixaires

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
7210 Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors 2
Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
Codi Descripció Particions
7123 Guixaires 2
Correspondència amb CNO-2011 (es)
Codi Descripció
7211 Escayolistas
Correspondència amb CIUO-2008 (en)
Codi Descripció Particions
7123 Plasterers 2