Saltar al contingut principal

7250 — Mecànics instal·ladors de refrigeració i climatització

  Els mecànics instal·ladors de refrigeració i climatització munten, instal·len, mantenen i reparen sistemes i aparells de refrigeració i climatització.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Interpretar projectes, esquemes i altres especificacions.
  • Muntar, instal·lar i reparar components de sistemes de climatització i refrigeració.
  • Connectar canonades i equips per mitjà de perns, reblons, soldadures o abraçadores.
  • Provar sistemes, diagnosticar avaries i realitzar activitats normals de manteniment o reparacions menors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Calefactors
  • Mecànics de sistemes de climatització
  • Mecànics de sistemes de refrigeració

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Instal·ladors de canonades (vegeu 7221)
  • Lampistes i instal·ladors de canonades (vegeu 7221)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Mecànics instal·ladors refrigeració, climatització

  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  7127 Air conditioning and refrigeration mechanics