Saltar al contingut principal

8152 — Operadors de telers i altres màquines de teixir

  Els operadors de telers i altres màquines de teixir ajusten, accionen i vigilen els telers i màquines teixidores que elaboren materials teixits, no teixits i de punt, com ara teles, puntes, catifes, cordes, teixits industrials o peces de vestir o de calceteria, o que broden teixits.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajustar i accionar bateries de màquines tricotoses automàtiques amb agulles de llengüeta per tricotar peces de vestir amb el patró i disseny especificats.
  • Enfilar fils, filats i teixits a través de guies, agulles i corrons de telers, màquines tricotoses o per a altres processos.
  • Atendre telers automàtics que teixeixen simultàniament fil de bucle, trama i ordit per elaborar catifes i estores de colors i dissenys diversos.
  • Accionar i vigilar telers en els quals el fil o el torçal s'entrecreua i nua a intervals regulars per formar una malla.
  • Accionar i vigilar màquines automàtiques grans de diverses agulles per brodar material o cosir diverses capes de material per elaborar gèneres per metres, edredons o cobertors.
  • Atendre màquines tricotoses circulars amb controls automàtics que teixeixen gèneres tubulars continus.
  • Accionar i vigilar màquines tricotoses per teixir productes de calceteria.
  • Accionar i vigilar màquines per teixir els dits i talons dels mitjons en anells o reforços tallats en teixit circular.
  • Accionar i vigilar màquines de cosir les obertures corresponents als dits dels mitjons.
  • Accionar i vigilar màquines de fer ganxet per teixir puntes o guarniments segons un patró o disseny especificat.
  • Examinar telers per determinar les causes de la seva aturada , com ara el trencament d'accessoris o els defectes mecànics.
  • Reparar o substituir les agulles i els altres components gastats o defectuosos.
  • Netejar, greixar i lubrificar les màquines utilitzant mànegues d'aire, solucions netejadores, draps, llaunes d'oli o injectors de greix.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines circulars de teixir gènere de punt
  • Operadors de màquines ordidores encoladores de fils
  • Operadors de màquines remalladores de peces de gènere de punt
  • Operadors de màquines teixidores
  • Operadors de màquines teixidores de xarxes i malles
  • Operadors de màquines teixidores en teler de calada
  • Operadors de teler
  • Preparadors ajustadors de telers

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Teixidors de telers artesans (vegeu 7618)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Operadors telers i altres màquines de teixir

  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  8152 Weaving and knitting machine operators