Saltar al contingut principal

1123 — Directors de departaments de producció d'empreses de construcció

  Els directors de departaments de producció d'empreses de construcció planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats d'una empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats relatives a la construcció d'edificis i a les obres públiques.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment de les normes quantitatives de producció.
  • Planificar i dirigir el treball diari i controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció d'empreses de construcció i obres públiques

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de construcció i obres públiques amb menys de deu assalariats (1403)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors dpt. producció empresa construcció

  Correspondència amb CNO-79 (ca)
  Codi Descripció Particions
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18
  Correspondència amb CCO-2011 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1316 Directors d'empreses de construcció 3