Saltar al contingut principal

1402 — Gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats

  Hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1402 i el grup principal Q. Es considerarà que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1402 quan més d'un terç del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques pròpies i exclusives de la gerència de l'empresa. En cas contrari, es classificaran en el grup principal Q.

  Els gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Planificar i controlar la utilització dels recursos i contractar la mà d'obra.
  • Dirigir la feina diària.
  • Presentar informes als propietaris, si n'hi ha.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses industrials amb menys de deu assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció d'empreses industrials (1122)
  • Artesans i altres treballadors qualificats de les indústries tèxtils i la confecció (grup principal P)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Gerents empresa industrial < 10 assalariats

  Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
  Codi Descripció
  1312 Gerents d'empreses manufactureres