Saltar al contingut principal

2220 — Professors d'ensenyament secundari

  No s'inclou el professorat tècnic que fa classes pràctiques de la formació professional, arts plàstiques i disseny.

  Els professors d'ensenyament secundari ensenyen una o més assignatures amb finalitats educatives i de formació tècnica o professional, en els nivells compresos entre l'acabament de l'ensenyament primari i el començament dels estudis en universitats o en altres establiments d'ensenyament superior.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Idear o modificar plans d'estudi i preparar cursos educatius d'acord amb els requisits.
  • Donar lliçons sobre les seves assignatures i supervisar el treball i la disciplina dels alumnes.
  • Preparar, assignar i corregir exercicis i treballs pràctics.
  • Examinar mitjançant proves i exàmens amb l'objectiu d'avaluar els progressos dels alumnes, i donar les qualificacions corresponents.
  • Preparar informes sobre la tasca dels alumnes i consultar altres professores i els pares.
  • Participar en reunions sobre les polítiques de l'establiment en matèria d'educació i d'organització.
  • Organitzar activitats extraoficials, com ara cercles o associacions de debat o clubs de lleure, o prestar-los assistència.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professor d'art d'ensenyament secundari
  • Professor de batxillerat d'ensenyament secundari
  • Professor de formació professional (matèries no tècniques) d'ensenyament secundari

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129)
  • Inspector d'ensenyament (2232)
  • Mestre de taller d'arts plàstiques i disseny (2831)
  • Professor tècnic de formació professional (2839)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Professors ensenyament secundari

  Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
  Codi Descripció
  2320 Professors d'ensenyament secundari