Saltar al contingut principal

6321 — Treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'espècies aquàtiques

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'espècies aquàtiques duen a terme diverses tasques en piscifactories que no exploten ells mateixos. Crien peixos i cultiven ostres, musclos i altres espècies aquàtiques per a la venda o expedició regular a compradors majoristes, a organismes de comercialització o a mercats, sota la supervisió dels seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Comprar aliments i altres subministraments.
  • Criar o cultivar i tenir cura dels peixos, ostres, musclos i altres espècies aquàtiques.
  • Sacrificar i condicionar el peix i els altres productes per a la seva expedició.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions, les màquines i el material.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cultivador d'algues per compte d'altri
  • Cultivador d'angules per compte d'altri
  • Estabulador de crustacis
  • Treballador piscícola de perles per compte d'altri
  • Treballador piscícola per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Recol·lector d'algues marines de platja (9450)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Treb. qualificats, compte altri, esp. aquàtiques

  Correspondència amb CNO-79 (ca)
  Codi Descripció Particions
  64220 Piscicultor 2
  64230 Cultivador de crustacis i mol·luscs 1
  Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
  Codi Descripció
  6151 Criadors d'espècies aquàtiques
  Correspondència amb CCO-2011 (ca)
  Codi Descripció Particions
  6421 Treballadors qualificats en aqüicultura 4