Saltar al contingut principal

L — Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres

    Quan les tasques de gerència de l'explotació agropecuària en una ocupació suposin com a màxim un terç del temps total treballat, aquesta es classificarà en el gran grup 6. En cas contrari es classificarà en el gran grup 1.

    Proposta d'etiqueta curta

    Treballadors qualificats, agraris i pesquers