Saltar al contingut principal

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CCO-2011 (ca)
Codi Descripció
2435 Enginyers químics
2465 Enginyers tècnics químics