Saltar al contingut principal

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CNO-2011 (es)
Codi Descripció
2322 Profesores de enseñanza no reglada de idiomas
Correspondència amb CCO-2011 (ca)
Codi Descripció
2322 Professors d'ensenyament no reglat d'idiomes