Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
0100 Fuerzas armadas
Correspondència amb CNO-94 (es)
Codi Descripció
001 Escala superior
002 Escala media
003 Escala básica
Correspondència amb CIUO-88 (es)
Codi Descripció
011 Fuerzas armadas