Saltar al contingut principal

323 — Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació ap. recepció i reproducció so i imatge

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  04 Material electrònic, ràdio i telecomunicacions (ex. ordinadors)

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  03 Material electrònic, ràdio, televisió i comunicacions

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  49 Ràdio, televisió, so i imatge