Saltar al contingut principal

7432 — Tejedores de telares, de tejidos de punto y asimilados

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.